आमचा संघ

व्यवस्थापन

General Manager

महाव्यवस्थापक

HR

अधिकृत व्यवस्थापक

Production Manager

उत्पादन व्यवस्थापक

Products Manager

उत्पादने व्यवस्थापक

Purchase Manager

खरेदी व्यवस्थापक

Sales Manager

विक्री व्यवस्थापक